• Croatian flag
  • United Kingdom flag
  • German flag

Lokacija

Lokacije

Sjedište društva

D.B. Vent d.o.o
Resnički put 55
10040 Zagreb
Hrvatska
OIB: 17303332981

Adresa za korespodenciju i uredsko poslovanje

D.B.Vent d.o.o
- Izdvojeni pogon -
Sv. Benedikta 35e
10255 Donji Stupnik
Hrvatska

Ured Njemačka

D.B.Vent d.o.o. -
Niederlassung Deutschland
Oberwiesenstr. 67
70619 Sttuttgart
Njemačka
St.Nr: 026 219 18236

Ured Srbija

Ogranak D.B.Vent d.o.o - Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10ž ap.411
11070 Beograd
Srbija
PIB: 107367547
MB: 29502978