• Croatian flag
  • United Kingdom flag
  • German flag

Meandris - Frankfurt - DE

reference_img4_big_34.jpg

Poslovna zgrada Meandris u Frankfurtu. Objekt Meandris je poslovna zgrada dovršena krajem 2013 godine u "europskoj četvrti" (Europaveiertel), Frankfurt. Meandris je samo jedan u nizu novih zdanja koja niču u europskoj četvrti još od 2006 godine. Cilj je da po završetku europske četvrti koja sadržava: urede, hotele, apartmane, shopping centre, parkove te razne rekreacijske sadržaje, ista može primiti 30000 ljudi.