• Croatian flag
  • United Kingdom flag
  • German flag

Spaladium Arena - Split

reference_img1_big_3.jpg

Spaladium Arena je višenamjenska športska dvorana u Splitu. Izgrađena je za potrebe Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. Spaladium Arena je višenamjenska športska dvorana u Splitu. Izgrađena je za potrebe Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. Smještena je između vojne luke Lora te Brodogradilišta Split.

Spaladium Arena ima bruto površinu od 28.500 m². Dvorana ima kapaciteta do 12.000 sjedećih mjesta, a imat će mogućnost djelomičnog pregrađivanja kako bi se mogli odvijati i manji događaji. Uz veliku dvoranu postoji još i manja dvorana površine 4.100 m², kapaciteta 150 sjedećih mjesta. Namijenjena je za niz športova odnosno za pripreme, treninge i sl. Dimenzije igrališta su: 40 x 20 m.

Spaladium Arena sastavni je dio Spaladium Centra koji će osim športskog, sadržavati ugostiteljske, zabavne i poslovne sadržaje. Kompleks se gradi po autorskom arhitektonskom rješenju studija 3LHD iz Zagreba. Projekt izgradnje Spaladium Centra izrađen je po modelu javno-privatnog partnerstva.

D.B.Vent je angažiran od strane tvrtke Termo-Klima d.o.o. Zagreb i izvršavao je ugradnju ventilacijskih kanala na vanjskoj ventikali koja je zbog već u Dalmaciji poznatih vremnskih uvijeta (Bura) i visine vertikale (28m) bila veoma složena. Uz pomoć odanosti montera D.B.Vent-a i pokretne dizalice vertikala je završena na najkvalitetniji mogući način i tako je D.B.Vent pridonio još jednom uspješnom završetku gradilišta u planiranom roku.