• Croatian flag
  • United Kingdom flag
  • German flag

Ventilacija

  • Ventilacija I

    Ljudsko tijelo se hladi pomoću tri procesa: konvekcijom, radijacijom i perspiracijom. Ventilacija pospješuje sva tri procesa. Konvekcija nastupa kada se toplina odnosi od tijela preko kretanja zraka. Ako je zrak oko tijela hladniji od samog tijela, toplina tijela će se prenjeti na zrak i on će strujati prema gore. Kako taj zrak struji prema gore, novi hladniji zrak nadopunjuje njegovo mjesto i apsorbira još topline....

    Pročitaj više